Wiarygodne dane o przyszłych i aktualnych klientach i kontrahentach są niezbędne dla podejmowania prawidłowych decyzji na różnych szczeblach zarządzania ryzykiem kredytowym. Na pewno jednym z potencjalnych kłopotów i zahamowań dla sektora firm pożyczkowych są dłużnicy i niesolidni kontrahenci. Dlatego tak ważnym narzędziem jest wiarygodna informacja w tym zakresie? Kto w Polsce prowadzi rejestr dłużników?

Biura informacji gospodarczej w Polsce – 5 głównych podmiotów

W Polsce działa pięć prywatnych spółek, wzajemnie się uzupełniających, prowadzących rejestry dłużników. Są to:

 • BIG InfoMonitor – czyli Biuro Informacji Kredytowej S.A. Związek Banków Polskich,
 • Rejestr Dłużników ERIF – Kruk S.A,
 • Krajowy Rejestr Długów – KRD BIG S.A.,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) – Grupa Deltavista,
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych,  w skrócie KIDT.

Spółki te są biurami informacji gospodarczej (BIG-ami). Ich działanie reguluje Ustawa  o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Krajowy Rejestr Długów

W Krajowym Rejestrze Długów (KRD) przechowywane są wszystkie dane na temat nieterminowych płatników. Mowa o osobach, które nie spłaciły pożyczki na dowód lub na raty. Tutaj dokonuje się sprawdzenie, czy dana osoba lub instytucja nie znajdują się na tzw. „czarnej liście”. KRD to największa platforma wymiany informacji gospodarczej, która udostępnia i zbiera informacje o sytuacji finansowej firm i osób prywatnych. Dane te są dostępne na stronie www.krd.pl, gdzie każdy może sprawdzić także siebie.Logo KRD

Konsument

Kto może znaleźć się na liście dłużników w KRD i jakie niespłacone zobowiązania finansowe decydują w tym przypadku? Kryteria są następujące:

 • niezapłacone długi przez okres co najmniej 30 dni, na łączną kwotę powyżej 200 zł,
 • należny dług dotyczy problemów z zapłatą rachunków, alimentów lub rat kredytów,
 • upomnienie o zaległych należnościach zostało wysłane do klienta co najmniej miesiąc wcześniej.

Przedsiębiorca

Należy podkreślić, że każdy z nas może wpisać dłużnika na listę zadłużonych, jednak wymagana jest rejestracja i założenie konta w Serwisie Ochrony Konsumenta. Wpisany do bazy KRD może zostać także przedsiębiorca, gdy:

 • zobowiązania przedsiębiorcy przekraczają 500 zł i są przeterminowane ponad 30 dni,
 • dług jest wynikiem umowy związanej z działalnością gospodarczą,
 • wezwanie do zapłaty zostało wysłane przez wierzyciela co najmniej miesiąc wcześniej.

Przepisy zezwalają na sprawdzenie kontrahenta w następujących sytuacjach:

 • gdy planujemy zakup lub nawiązanie współpracy z kontrahentem. Sprawdzenia dokonujemy w bazie KRD BIG SA, po wcześniejszej rejestracji na stronie www.konsument.krd.pl,
 • dotyczy to także podmiotów gospodarczych. Jeśli okaże się, że firma jest dłużnikiem, możemy zmienić warunki zawieranej umowy. Weryfikacji dokonujemy poprzez Panel Klienta na stronie www KRD lub za pomocą aplikacji mobilnej KRD.

Z powyższego wynika, że platforma KRD daje olbrzymie korzyści nie tylko osobom fizycznym, ale także przedsiębiorstwom. Z łatwością zweryfikujemy wiarygodność potencjalnego klienta.

Jak sprawić, by wpis o nas został usunięty z KRD?

Jakie są zasady wykreślania z listy w KRD? Jedynym sposobem na wykreślenie z listy w KRD jest całkowita spłata zobowiązania. Wierzyciel ma wtedy 14 dni na usunięcie z listy dłużników i aktualizację informacji o zadłużeniu. Za niedopełnienie tej formalności może wierzycielowi grozić grzywna nawet do wysokości 30 tysięcy złotych.

Dla własnych potrzeb, aby uniknąć niespodziewanych sytuacji finansowych, warto jest sprawdzić  od czasu do czasu swój profil w KRD. Poprzez sprawdzanie swojego profilu w systemie KRD, raz na parę miesięcy, kontrolujemy wszelkie informacje, które pojawiają się na nasz temat w bazie. Istnieje także możliwość zakupu płatnego abonamentu w KRD w tym zakresie, wtedy informowani jesteśmy na bieżąco o wszelkich wpisach na naszym profilu.

BIG Infomonitor

BIG InfoMonitor także zbiera dane o długach, dłużnikach i pomaga przedsiębiorcom zabezpieczyć się przed opóźnieniami w płatnościach. Statystycznie średnio co 2 minuty kolejna firma trafia na listę dłużników w BIG InofoMonitor. Poprzez BIG infoMonitor można sprawdzać swoich kontrahentów w Rejestrze Dłużników, wpisywać dłużników do Rejestru, odzyskiwać należności, zlecać długi do windykacji.BIG Infomonitor

BIG Infomonitor umożliwia szybki dostęp do trzech największych w Polsce baz informacji o dłużnikach:

 • Rejestru Dłużników BIG,
 • baz BIG i Związku Banków Polskich (ZBP).

Związek Banków Polskich to instytucja, która powstała w tym celu, aby banki w Polsce miały możliwość wymiany informacji o klientach i ich kondycji finansowej. ZBP zbiera i przetwarza zarówno informacje bankowe jak i gospodarcze.

Bank wpisuje swojego  klienta do Związku Banków Polskich jeśli jednocześnie są spełnione dwa warunki:

 • całkowita kwota zadłużenia klienta indywidualnego przekracza 200zł, a dla przedsiębiorcy kwota ta przekracza 500zł oraz,
 • gdy upłynęło 90 dni od wymaganego terminu spłaty powstałych zobowiązań.

Sprawdzenia, czy nasze dane zostały przekazane do ZBP dokonuje się bezpłatnie (nie częściej jednak niż raz na pół roku), poprzez dwie proste czynności:

 • wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.zbp.pl,
 • przesłanie wypełnionego druku na adres: Związek Banków Polskich, Biuro Obsługi Klienta, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF BIG)

ERIF BIG rozpoczęło działalność jako polskie biuro informacji gospodarczej w 2003 r.  Biuro ERIF BIG S.A. przyjmuje i gromadzi informacje gospodarcze oraz udostępnia je współpracującym podmiotom. Dla celów statystycznych biuro ERIF przetwarza także informacje archiwalne, dotyczące dłużników, którzy nie są konsumentami.ERIF Logo

ERIF  BIG prowadzi również na temat działalności biur informacji gospodarczej – działania edukacyjne i szkoleniowe. Informacje w bazie danych biur obejmują dane o zadłużonych osobach i przedsiębiorstwach, nieregulujących terminowo swoich zobowiązań. Szczegółowe  informacje podają datę ujawnienia zobowiązania, tytuł prawny, kwotę i walutę długu oraz dane dotyczące postępowań w sprawie.

Z oczywistych względów ERIF BIG prowadzi także bieżący katalog solidnych, godnych zaufania podmiotów gospodarczych. Dział informacji pozytywnych ERIF BIG zawiera obszerne dane o podmiotach terminowo regulujących  swoje zobowiązania.

Z usług biura ERIF BIG szeroko korzystają przedsiębiorcy, konsumenci, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin, różne fundusze i inne podmioty potrzebujące kompleksowych danych o klientach i kontrahentach.

W wielu krajach pozytywne informacje gospodarcze o konsumentach lub przedsiębiorstwach są równie istotne, jak informacje negatywne. Wiedza ta umożliwia zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom zadbanie o swoje finanse i świadome  budowanie pozytywnej historii płatniczej. W pełni potwierdzają to wyniki badań w tym zakresie.

Dzięki pozytywnej historii kredytowej, którą świadomie budujemy, zwiększamy nasze szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego lub hipotecznego. Nie ma co się łudzić, że łatwo nam przyjdzie otrzymać pożyczkę dla zadłużonych. Mimo iż takie oferty istnieją, nie są łatwe do uzyskania. I ciężko jednoznacznie ocenić, czy tego typu produkt nie wprowadzi nas w jeszcze większą spiralę kredytów.