Kategoria: Porady pożyczkowe

Rozdzielność majątkowa – przez intercyzę lub sądowa – różnice

W dzisiejszych czasach rośnie zainteresowanie rozdzielnością majątkową. Niestety jest to najskuteczniejsza forma zabezpieczenia swojego majątku. Daje ona możliwość nie tylko ochrony, ale również odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie do końca darzymy zaufaniem drugą osobę.

Rozdzielność majątkowa poprzez intercyzę

Podpis pod umową pożyczki prywatnejJedną z form wprowadzenia w życie rozdzielności majątkowej odbywa się przy podpisaniu intercyzy. Intercyza to nic innego jak umowa, którą sporządza się i podpisuje u notariusza. Podpisanie musi nastąpić za zgodą obu małżonków. Co powoduje taka rozdzielność majątkowa?

Oznacza ona przede wszystkim, że mimo zawarcia małżeństwa, małżonkowie nie posiadają i nie będą posiadać majątku wspólnego, chyba że intercyza zostanie zlikwidowana. Każdy z małżonków pracuje na swój majątek, ale też odpowiada za swoje zobowiązania. W praktyce wygląda to tak, że jeśli jeden z małżonków ma długi, to drugi nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Intercyza zazwyczaj podpisywana jest przed zawarciem związku małżeńskiego lub zaraz po jego zawarciu. Zdarza się jednak, że następuje to po kilku latach. Warto jednak pamiętać, że działa ona również wstecz, czyli można podzielić majątek zgromadzony wcześniej. Jednak musi to zawsze nastąpić za zgodą obu stron.

Zobacz też: Umowa pożyczki pieniężnej – jak ją napisać i uzyskać pewność zwrotu przez dłużnika?

Rozdzielność majątkowa – sądowa

Rozdzielność majątkowa powoduje, że każdy z małżonków pracuje na swój rachunek. Co kupi, zarobi jest wyłącznie jego własnością. Jeśli pojawią się zobowiązania czy długi, wówczas każdy odpowiada za swoje. Można powiedzieć, że rozdzielność majątkowa powoduje, że nie ma części wspólnej zarówno majątku jak i długu. Niestety w małżeństwie bywa tak, że mimo braku zgody, można wprowadzić rozdzielność majątkową. Dzieje się tak, kiedy jeden z małżonków skieruje sprawę na drogę sądową. Może to jednak nastąpić w kilku przypadkach.

Mowa tutaj o zatrzymywaniu wspólnego majątku przez jednego z małżonków lub też uniemożliwianie z skorzystania. Kiedy jedna z stron zaczyna trwonić majątek lub np. sprzedaje go bez zgody drugiego małżonka. Bardzo często tak się dzieje, kiedy jedna z stron jest uzależniona od hazardu i pozbywa się majątku w celu dalszego grania. Jeśli jeden z małżonków jest niegospodarny, marnuje majątek w sposób rażący, nie zmienia swojego stylu życia mimo upomnień drugiej strony, to również może być powodem do złożenia takiego wniosku.

Zobacz też: Kredyt hipoteczny w pigułce – czym jest? Dla kogo? Na co przeznaczyć środki?

Okazuje się, że jeśli drugi małżonek uchyla się od mnożenia wspólnego majątku, mimo możliwości nie podejmuje żadnego zajęcia dochodowego i jest to proces długotrwały, to wówczas również można przyjąć, że działa na niekorzyść związku i takie zachowanie może być również podstawą do rozdzielności majątkowej.

Warto pamiętać, że w przypadku rozdzielności majątkowej sądowej niewymagana jest zgoda małżonka. Sąd tutaj decyduje czy są podstawy do jej wprowadzenia. Należy jednak zaznaczyć, że jeśli rozdzielność następuje sądowo, nie działa ona wstecz, tylko od momentu uprawomocnienia się decyzji.

Kredyt odnawialny – co to jest i jak działa?

Kredyty odnawialne udzielane są w polskich bankach od wielu lat, jednak ciągle nie należą do popularnych produktów. Dzieje się tak dlatego, że wiele osób nie wie tak do końca, jak działają kredyty odnawialne i obawia się skorzystać z takiego produktu. Jakie są ich zasady działania, jak ich uzyskać?

Kredyt odnawialny – co to jest? Zasady działania

Płatność w restauracji - dzięki kredytowi odnawialnemuKredyty odnawialne udzielane są w ramach rachunku bieżącego. Ich główna zasada działania sprowadza się do tego, że klient ponosi koszty kredytu tylko w tych dniach, kiedy wchodzi na saldo debetowe. Dodatkowo jest to kredyt, który obsługuje się praktycznie sam, bo zadłużenie spłaca się z bieżących wpływów. Dzięki swojej konstrukcji kredyt ten jest tani, gdyż płacimy za pożyczone pieniądze, tylko wtedy, gdy z nich korzystamy.

Jak uzyskać kredyt odnawialny w rachunku?

Kredyt odnawialny najłatwiej jest uzyskać we własnym banku, gdzie mamy rachunek już od jakiegoś czasu. Dzięki temu bank może łatwo sprawdzić naszą historię kredytową. Przy tym kredycie nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o dochodach ani okazywać dodatkowych poręczeń.

Warunkiem jego udzielenia jest, by na rachunek bieżący regularnie wpływała pensja. Bank określa, do jakiego limitu może zadłużać się klient i z reguły jest to sześciokrotność pensji. Kredyt zazwyczaj udzielany jest na rok i później można go przedłużać.

Co jeszcze warto wiedzieć o kredycie odnawialnym?

Oprocentowanie kredytów odnawialnych jest z reguły niższe niż kredytów gotówkowych. Decydując się na taki kredyt przy jego udzielaniu musimy zapłacić prowizję. Część banków pobiera także opłatę za przedłużenie kredytu na kolejny rok.

Przy tym kredycie nie ma czegoś takiego jak raty miesięczne. Bank automatycznie nalicza oprocentowanie za dni, kiedy korzystamy z kredytu i pobierane jest ono z bieżących wpływów. Zazwyczaj wymagane jest, by przed końcem okresu rozliczeniowego na rachunku było saldo dodatnie.

Kredyty odnawialne a karty kredytowe

Kredyt odnawialny jest wygodnym rozwiązaniem i ma pewną przewagę nad kartami kredytowymi. Wypłacając pieniądze z konta w ramach kredytu odnawialnego, możemy nimi zapłacić wszędzie, a nie tylko tam, gdzie jest terminal płatniczy. Kredyt odnawialny może też być swego rodzaju buforem bezpieczeństwa na wypadek sytuacji, kiedy kumulują nam się wydatki w jednym czasie.

Umowa pożyczki pieniężnej – jak ją napisać i uzyskać pewność zwrotu przez dłużnika?

Pożyczka jest jednym z najczęściej występujących w obrocie gospodarczym – obok kredytu – źródłem pozyskania pieniędzy. Została uregulowana w kodeksie cywilnym jako umowa nazwana, gdzie przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Jak można zabezpieczyć spłatę zobowiązania przez biorącego?

Umowa pożyczki pieniędzy w praktyce – forma, zawartość

Podpis pod umową pożyczki prywatnejDający pożyczkę przenosi własność środków lub rzeczy na pożyczkobiorcę. Ten, jako biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki może być zawarta ustnie lecz ustawodawca zawarł wskazanie, iż jeżeli przekracza 1000 złotych powinna być zawarta w formie dokumentowej, czyli dla celów dowodowych.

Co powinno znaleźć się w umowie pożyczki?

W umowie pożyczki dla swojej skuteczności powinno się zawrzeć główne elementy takie jak:

 • oznaczenie rodzaju umowy,
 • wskazanie daty miejsca zawarcia umowy,
 • wskazanie stron czyli osób dającego i biorącego pożyczkę.

Następnie w umowie winno się określić główne świadczenie stron, w tym przypadku wysokość udzielonej pożyczki. Można zawrzeć także sposób spełnienia świadczenia choć kodeks nam mówi, że jeżeli nie ma wskazanej daty zwrotu pożyczki powinna być zwrócona po wezwaniu osoby dającej pożyczkę.

W umowie można określić także dodatkowe zabezpieczenia, czy też wysokość odsetek, choć dla skuteczności umowy nie jest to wymagane. Końcowym elementem, bez którego umowa nie może istnieć to podpisy stron. Zatem, aby móc dochodzić swoich praw z udzielonej pożyczki czy to osobie najbliższej czy to sąsiadowi lub znajomemu, warto sporządzić ją na piśmie.

Alternatywą do pożyczania od rodziny lub znajomych mogą być pożyczki online 24h – całą dobę lub pożyczki z dowozem do domu klienta.

Popularne zabezpieczenia przy umowie pożyczki prywatnej

Zdarzają się sytuacje, w których po prostu nie jesteśmy w stanie odmówić pożyczenia pieniędzy. Proszą nas o to bliscy przyjaciele czy znajomi, co do których poczuwamy się do jakichś zobowiązań. Z jednej strony nie widzimy najmniejszego problemu, jeśli tylko dysponujemy akurat wolnymi środkami, dlaczego nie mielibyśmy pomóc. Tyle tylko, że pieniądze to trudny temat i wolelibyśmy mieć pewność, że do nas wrócą, a my przy okazji nie stracimy przyjaciół. Jak zabezpieczyć prywatną pożyczkę?

Weksel

Weksel to papier wartościowy, sporządzony w ściśle określonej, formalnej formie, który zawiera wezwanie do bezwarunkowej zapłaty określonej sumy w ściśle określonym terminie. To niedroga forma zabezpieczenia, która przyspiesza zdecydowanie ewentualne postępowanie sądowe. Nic nam jednak nie da, jeśli dłużnik nie ma z czego go spłacić. Niestety, często się zdarza, że w transakcjach zabezpieczonych wekslem wierzyciel posiada odpowiedni wyrok sądu, tyle że dłużnik nie ma majątku, z którego można egzekwować dochodzenie roszczeń.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Jest to umowa, w której dłużnik przenosi na wierzyciela prawo własności posiadanej przez siebie rzeczy. To wygodna forma i bardzo prosta. Najpopularniejsze jest przenoszenie prawa do samochodu, choć zdarzają się umowy dotyczące nieruchomości.

Dany przedmiot zostaje własnością wierzyciela, a dopiero w dniu spłaty długu na powrót staje się własnością dłużnika. Co istotne, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby dłużnik stale posługiwał się danym autem czy mieszkał w zawierzonej nieruchomości, tyle że przez określony czas, nie są one jego formalną własnością.

Zabezpieczenie rzeczowe w postaci hipoteki

Hipoteka może być ustanowiona na nieruchomościach (także na spółdzielczym prawie do lokalu) na wskazanej osobie. Wierzyciel ma zawsze prawo domagania się swojej wierzytelności z hipoteki i to zupełnie niezależnie od tego, w czyje ręce trafi nieruchomość. Do jej zawarcia potrzebne jest zawarcie umowy hipoteki za pośrednictwem notariusza oraz wpisanie hipoteki do właściwej księgi wieczystej.

Umowa z poręczeniem

To forma umowy, w której dodatkowa osoba ręczy za spłatę długu. W przypadku, gdyby dłużnik nie wywiązał się ze spłaty długu, mamy prawo domagać się jego spłaty od kolejnej osoby, wskazanej jako poręczyciel umowy. Mogą to być rodzice, rodzeństwo czy ktoś, kto dysponuje majątkiem pozwalającym na ewentualną spłatę za dłużnika.

Tekst przygotowany z merytorycznym wsparciem serwisu DarmoPożyczka.pl, dysponującego bezpłatnym wzorem pożyczki prywatnej lub rodzinnej.

Pożyczki 24h 7 dni w tygodniu – chwilówki w nocy 2022

Coraz więcej Polaków szuka finansowania w Internecie. Sieć pozwala na to, by móc pożyczać całkowicie bez wychodzenia w domu. W związku z tym, jest to metoda bezpieczna i pozbawiona jakiegokolwiek zagrożenia zakażenia koronawirusem. Ponadto technologia stwarza możliwość otrzymania przelewu od firmy pożyczkowej nawet w nocy, a samo składanie wniosku odbywa się, gdy biura obsługi klienta są już zamknięte. Sprawdź, gdzie można pożyczyć online 24h/7, w dodatku za pierwszym razem za darmo.

Ranking pożyczek 24/7 dni w tygodniu 2021

Firma
Kwota chwilówki
Bazy dłużników
Okres pożyczki
Wiek klienta
Godziny obsługi zgłoszeń
logo niewielka pożyczka

Niewielka Pożyczka

Weź pożyczkę!

darmowa do 1000 zł
BIK, BIG Infomonitor
na 30 dni
21 lat – 75 lat
Pon. – Pt. 08:00-20:00Sob. 09:00-17:00
Netcredit logo

Netcredit

Weź pożyczkę!

do 500 zł (potem 3000 zł)
BIK, BIG Infomonitor
30 dni
Bez wychodzenia z domu!
20 lat – 70 lat

Pon. – Pt. 8:00 – 22:00

Sob. – Ndz.

08:00 – 20:00

Logo Pożyczki Plus

Pożyczkaplus

Weź pożyczkę!

do 1000 zł bez odsetek
BIK, BIG Infomonitor, KRD
30 dni
19 – 73 lata
Pon. – Pt. 08:00-20:00Sob. 09:00-17:00
Smartpożyczka logo

SmartPożyczka

Weź pożyczkę!

do 600 zł bez odsetek
BIK, BIG Infomonitor, KRD
30 dni
21 – 75 lat
Pon. – Pt. 08:00-20:00Sob. 09:00-17:00
Lewpożyczka logo

LewPożyczka

Weź pożyczkę!

2500 – 25000 zł

 

bez BIK ani żadnej innej bazy

30 dni
18 – 75 lat

Pon. – Pt. 07:30-21:00

Sob. – Ndz. 09:00-19:00

 

Finansowe Posiłki - logo

Finansowe Posiłki

Weź pożyczkę!

do 600 zł  za free
tylko BIK
30 dni
20 – 70 lat

brak informacji

do 3000 zł z RRSO 514%
bez BIK
30 dni
21 – 75 lat

Pon. – Pt. 08:00-21:00

Sob. – Ndz. 09:00-18:00

 

Zalety pożyczek 24h

Wnioski 24h - chwilówki online - zegarWśród zalet pożyczek dostępnych 24h przez całą dobę można wymienić:

 • różnorodność ofert, proponowane pożyczki są zarówno krótko jak i długoterminowe,
 • szybkość, proces aplikacji o pożyczkę jest szybki,
 • minimum formalności, zwykle jest to jedynie formalność, pieniądze trafiają na konto po 15 minutach,
 • duża, na wysokim poziomie, przyznawalność.

Chwilówki w nocy całodobowo – 7 dni w tygodniu

Jeśli chodzi o finanse to nie wszystko da się z góry przewidzieć, zaplanować. Czasem przydarzają się nieprzewidziane wydatki. Wtedy można skorzystać z oferty chwilówek całodobowych lub nocnych. Pozabankowe instytucje służą tu pomocą 24 h na dobę. Warto poznać ofertę  takich pożyczek. Wniosek składa się online, o każdej porze dnia lub nocy.

Pożyczki całodobowe są szczególnie pożądane. Oprócz dostępności istotną ich cechą jest szybka wypłata. Cała operacja trwa jedynie około 15 minut. Wszystko odbywa się bez zbędnych formalności, kolejek, czy dłuższego oczekiwania na decyzję.

Pożyczki w sobotę i niedzielę

Są takie sytuacje życiowe, kiedy to szybka chwilówka jest konieczna. Co w sytuacji, gdy taka potrzeba zaistnieje w weekend? Pożyczki w sobotę i niedzielę są dostępne podobnie jak pozostałe pożyczki całodobowe. Jedynym niezbędnym dokumentem jest dowód osobisty. Warto znać firmy, które udzielają pożyczek w weekendy. Pożyczkodawców takich jest wielu, lecz nie wszyscy wypłacają gotówkę na konto w weekendy.

Firmy, które wypłacają pożyczki właśnie w sobotę lub niedzielę to np.:

 • Kuki.pl,
 • Smartpożyczka,
 • Lendon.pl,
 • Viasms.pl,
 • Wonga.

Jak otrzymać pożyczkę w nocy ?

Pożyczkę w nocy czy całodobową uzyskuje się w prosty sposób. Poniżej omawiamy kroki, które musi wykonać każdy, kto chce otrzymać pieniądze poza godzinami pracy BOK.

Kolejne czynności do uzyskania pożyczki w nocy krok po kroku:

 • ustalenie kwoty pożyczki i czasu jej spłaty,
 • wpisanie danych do formularza rejestracyjnego,
 • zweryfikowanie tożsamości wskazanym sposobem przez instytucję pożyczkową, np. poprzez Kontomatik lub Instantor,
 • oczekiwanie na decyzję i uzyskanie przelewu.

Wśród zalet pożyczek całodobowych wyróżniamy ich powszechną dostępność, uproszczoną weryfikację, proste aplikowanie, szybkość decyzji i uzyskanie przelewu w czasie do 15 minut.

Pożyczka bez zaświadczeń w SmartPożyczka – jak to działa?

Aplikować o szybką pożyczkę w Smartpożyczce można z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Usługa jest dostępna całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Wymagane dokumenty i warunki do pozyskania środków w Smartpożyczka to:

 • dowód osobisty,
 • stałe źródło dochodu,
 • własne konto bankowe,
 • aktywny numer telefonu,
 • adres e-mailowy,
 • wiek od 19 do 73 lat.

Przelew pieniędzy dokonywany jest natychmiastowo. Dane klienta są przechowywane zgodnie z przepisami prawa np. przy zastosowaniu protokołu szyfrowania SSL.

Oferta Pożyczki Plus

Instytucja Pożyczka Plus działa od 2010 roku. Pożyczka Plus działa w kilku krajach, swoje korzenie ma na Litwie. Klient może liczyć na kwotę do 10 000 zł, otrzymywaną na okres 45 dni.

W Pożyczce Plus pierwsza pożyczka do 1000 zł jest darmowa.  Obecnie, prawie wszędzie pierwsze darmowe chwilówki zniknęły. Chwilówki w Pożyczce Plus są dostępne od 21. roku życia.

Chwilówki w LendOn w czasach pandemii

Gdzie szukać chwilówek w czasach pandemii.  Nie trzeba nawet wychodzić z domu. W odróżnieniu od innych pożyczkodawców w LendOn, już pierwsza pożyczka jest oferowana na znaczną kwotę. LendOn to podmiot sprawdzony, cieszący się na rynku pożyczkowym renomą.

Pamiętajcie Państwo – niezależnie od pory dnia lub nocy, pożyczać należy rozsądnie! Pożyczkodawcy badają zdolność kredytową klientów i nie powinni ich udzielać osobom, które występują w bazach dłużników.

System finansowy w Polsce – banki a chwilówki

Chwilówki to Aktualnie udział kapitału polskiego w krajowym sektorze bankowym sięga około 55%. W porównaniu do państw Europy Zachodniej suma aktywów banków w Polsce stanowi zaledwie 6% tego, czym dysponują banki Francji, czy Niemiec i około 5% aktywów banków angielskich. Firmy pożyczkowe należą głównie do podmiotów zagranicznych. Ale nie jest to regułą, ponieważ serwisy takie jak Finansowe Posiłki, Pożyczkaplus, SmartPożyczka, LewPożyczka czy Niewielka Pożyczka należą do przedsiębiorstwa z polskim kapitałem – Aventus Group z Białegostoku.

Biura informacji gospodarczej – czym jest KRD, BIG Infomonitor i ERIF?

Wiarygodne dane o przyszłych i aktualnych klientach i kontrahentach są niezbędne dla podejmowania prawidłowych decyzji na różnych szczeblach zarządzania ryzykiem kredytowym. Na pewno jednym z potencjalnych kłopotów i zahamowań dla sektora firm pożyczkowych są dłużnicy i niesolidni kontrahenci. Dlatego tak ważnym narzędziem jest wiarygodna informacja w tym zakresie? Kto w Polsce prowadzi rejestr dłużników?

Biura informacji gospodarczej w Polsce – 5 głównych podmiotów

W Polsce działa pięć prywatnych spółek, wzajemnie się uzupełniających, prowadzących rejestry dłużników. Są to:

 • BIG InfoMonitor – czyli Biuro Informacji Kredytowej S.A. Związek Banków Polskich,
 • Rejestr Dłużników ERIF – Kruk S.A,
 • Krajowy Rejestr Długów – KRD BIG S.A.,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) – Grupa Deltavista,
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych,  w skrócie KIDT.

Spółki te są biurami informacji gospodarczej (BIG-ami). Ich działanie reguluje Ustawa  o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Krajowy Rejestr Długów

W Krajowym Rejestrze Długów (KRD) przechowywane są wszystkie dane na temat nieterminowych płatników. Mowa o osobach, które nie spłaciły pożyczki na dowód lub na raty. Tutaj dokonuje się sprawdzenie, czy dana osoba lub instytucja nie znajdują się na tzw. „czarnej liście”. KRD to największa platforma wymiany informacji gospodarczej, która udostępnia i zbiera informacje o sytuacji finansowej firm i osób prywatnych. Dane te są dostępne na stronie www.krd.pl, gdzie każdy może sprawdzić także siebie.Logo KRD

Konsument

Kto może znaleźć się na liście dłużników w KRD i jakie niespłacone zobowiązania finansowe decydują w tym przypadku? Kryteria są następujące:

 • niezapłacone długi przez okres co najmniej 30 dni, na łączną kwotę powyżej 200 zł,
 • należny dług dotyczy problemów z zapłatą rachunków, alimentów lub rat kredytów,
 • upomnienie o zaległych należnościach zostało wysłane do klienta co najmniej miesiąc wcześniej.

Przedsiębiorca

Należy podkreślić, że każdy z nas może wpisać dłużnika na listę zadłużonych, jednak wymagana jest rejestracja i założenie konta w Serwisie Ochrony Konsumenta. Wpisany do bazy KRD może zostać także przedsiębiorca, gdy:

 • zobowiązania przedsiębiorcy przekraczają 500 zł i są przeterminowane ponad 30 dni,
 • dług jest wynikiem umowy związanej z działalnością gospodarczą,
 • wezwanie do zapłaty zostało wysłane przez wierzyciela co najmniej miesiąc wcześniej.

Przepisy zezwalają na sprawdzenie kontrahenta w następujących sytuacjach:

 • gdy planujemy zakup lub nawiązanie współpracy z kontrahentem. Sprawdzenia dokonujemy w bazie KRD BIG SA, po wcześniejszej rejestracji na stronie www.konsument.krd.pl,
 • dotyczy to także podmiotów gospodarczych. Jeśli okaże się, że firma jest dłużnikiem, możemy zmienić warunki zawieranej umowy. Weryfikacji dokonujemy poprzez Panel Klienta na stronie www KRD lub za pomocą aplikacji mobilnej KRD.

Z powyższego wynika, że platforma KRD daje olbrzymie korzyści nie tylko osobom fizycznym, ale także przedsiębiorstwom. Z łatwością zweryfikujemy wiarygodność potencjalnego klienta.

Jak sprawić, by wpis o nas został usunięty z KRD?

Jakie są zasady wykreślania z listy w KRD? Jedynym sposobem na wykreślenie z listy w KRD jest całkowita spłata zobowiązania. Wierzyciel ma wtedy 14 dni na usunięcie z listy dłużników i aktualizację informacji o zadłużeniu. Za niedopełnienie tej formalności może wierzycielowi grozić grzywna nawet do wysokości 30 tysięcy złotych.

Dla własnych potrzeb, aby uniknąć niespodziewanych sytuacji finansowych, warto jest sprawdzić  od czasu do czasu swój profil w KRD. Poprzez sprawdzanie swojego profilu w systemie KRD, raz na parę miesięcy, kontrolujemy wszelkie informacje, które pojawiają się na nasz temat w bazie. Istnieje także możliwość zakupu płatnego abonamentu w KRD w tym zakresie, wtedy informowani jesteśmy na bieżąco o wszelkich wpisach na naszym profilu.

BIG Infomonitor

BIG InfoMonitor także zbiera dane o długach, dłużnikach i pomaga przedsiębiorcom zabezpieczyć się przed opóźnieniami w płatnościach. Statystycznie średnio co 2 minuty kolejna firma trafia na listę dłużników w BIG InofoMonitor. Poprzez BIG infoMonitor można sprawdzać swoich kontrahentów w Rejestrze Dłużników, wpisywać dłużników do Rejestru, odzyskiwać należności, zlecać długi do windykacji.BIG Infomonitor

BIG Infomonitor umożliwia szybki dostęp do trzech największych w Polsce baz informacji o dłużnikach:

 • Rejestru Dłużników BIG,
 • baz BIG i Związku Banków Polskich (ZBP).

Związek Banków Polskich to instytucja, która powstała w tym celu, aby banki w Polsce miały możliwość wymiany informacji o klientach i ich kondycji finansowej. ZBP zbiera i przetwarza zarówno informacje bankowe jak i gospodarcze.

Bank wpisuje swojego  klienta do Związku Banków Polskich jeśli jednocześnie są spełnione dwa warunki:

 • całkowita kwota zadłużenia klienta indywidualnego przekracza 200zł, a dla przedsiębiorcy kwota ta przekracza 500zł oraz,
 • gdy upłynęło 90 dni od wymaganego terminu spłaty powstałych zobowiązań.

Sprawdzenia, czy nasze dane zostały przekazane do ZBP dokonuje się bezpłatnie (nie częściej jednak niż raz na pół roku), poprzez dwie proste czynności:

 • wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.zbp.pl,
 • przesłanie wypełnionego druku na adres: Związek Banków Polskich, Biuro Obsługi Klienta, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF BIG)

ERIF BIG rozpoczęło działalność jako polskie biuro informacji gospodarczej w 2003 r.  Biuro ERIF BIG S.A. przyjmuje i gromadzi informacje gospodarcze oraz udostępnia je współpracującym podmiotom. Dla celów statystycznych biuro ERIF przetwarza także informacje archiwalne, dotyczące dłużników, którzy nie są konsumentami.ERIF Logo

ERIF  BIG prowadzi również na temat działalności biur informacji gospodarczej – działania edukacyjne i szkoleniowe. Informacje w bazie danych biur obejmują dane o zadłużonych osobach i przedsiębiorstwach, nieregulujących terminowo swoich zobowiązań. Szczegółowe  informacje podają datę ujawnienia zobowiązania, tytuł prawny, kwotę i walutę długu oraz dane dotyczące postępowań w sprawie.

Z oczywistych względów ERIF BIG prowadzi także bieżący katalog solidnych, godnych zaufania podmiotów gospodarczych. Dział informacji pozytywnych ERIF BIG zawiera obszerne dane o podmiotach terminowo regulujących  swoje zobowiązania.

Z usług biura ERIF BIG szeroko korzystają przedsiębiorcy, konsumenci, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin, różne fundusze i inne podmioty potrzebujące kompleksowych danych o klientach i kontrahentach.

W wielu krajach pozytywne informacje gospodarcze o konsumentach lub przedsiębiorstwach są równie istotne, jak informacje negatywne. Wiedza ta umożliwia zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom zadbanie o swoje finanse i świadome  budowanie pozytywnej historii płatniczej. W pełni potwierdzają to wyniki badań w tym zakresie.

Dzięki pozytywnej historii kredytowej, którą świadomie budujemy, zwiększamy nasze szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego lub hipotecznego. Nie ma co się łudzić, że łatwo nam przyjdzie otrzymać pożyczkę dla zadłużonych. Mimo iż takie oferty istnieją, nie są łatwe do uzyskania. I ciężko jednoznacznie ocenić, czy tego typu produkt nie wprowadzi nas w jeszcze większą spiralę kredytów.

Pożyczki z dowozem do klienta do domu – ranking

Pożyczka z dowozem do domu klienta jest usługą rozwijającą się dynamicznie. Jest to swego rodzaju nowość na rynku chwilówek. Pożyczka  taka jest udzielana przez doradcę przyjeżdżającego do domu klienta. Firmy pożyczkowe wprowadzają coraz większe udogodnienia, aby spełnić oczekiwania potencjalnych klientów.

Nowe pożyczki w domu klienta są szczególnie wygodne dla osób starszych, a także zapracowanych. Wizytę w domu z doradcą można ustalić o wybranej porze przez telefon.

Nowość – ranking chwilówek w domu klienta

Firma
Kwota chwilówki

Bazy dłużników

Rodzaj raty
Okres pożyczki
Wiek klienta
Godziny obsługi zgłoszeń
1000 – 10000 zł

Obowiązkowy weksel


BIK, KRD, ERIF

tygodniowa
wyłącznie 4 miesiące – 121 dni
weryfikacja w ciągu 24 godzin
20 – 70 lat
Pon. – Pt. 9:30 – 20:00

Sob. 09:00 – 17:00

Bocian Pożyczki logo

Bocian Pożyczki

Weź pożyczkę!

od 600 zł
BIK, BIG Infomonitor
tygodniowa
33, 44 lub 52 tygodnie

wypłacana w 24 – 48 godzin

18 lat – brak granicy

Pon. – Pt. 7:30 – 20:00

Sob. 09:00 – 20:00

Ndz. 09:00 – 18:00

Netcredit logo

Netcredit

Weź pożyczkę!

do 500 zł (potem 3000 zł)
BIK, BIG Infomonitor
bez rat
Pierwsza pożyczka za darmo!
na 30 dni
Bez wychodzenia z domu!
20 lat – 70 lat
Pon. – Pt. 8:00 – 22:00Sob. – Ndz. 08:00 – 20:00 
Provident ratalna pożyczka

Provident

Weź pożyczkę!

300 – 12000 zł
BIK, BIG Infomonitor, KRD
tygodniowa
30 – 104 tygodni
(w zależności od pożyczanej kwoty)
18 lat – brak granicy

Pon. – Pt. 07:00-21:00

Sob. – Ndz. 09:00-17:00

1000 – 15000 zł

 

BIK, BIG Infomonitor, KRD

miesięczna
3 – 48 miesięcy
18 – brak granicy
Pon. – Pt. 08:00-20:00Sob. 09:00-17:00
Rapida - logo

Rapida Money

Weź pożyczkę!

2500 – 25000 zł

 

bez BIK ani żadnej innej bazy

miesięczna
12 – 60 miesięcy
18 – 75 lat

 

brak info

Profi Credit logo

Profi Credit

Weź pożyczkę!

1000 – 15000 zł

 

tylko BIK

miesięczna
3 – 48 miesięcy
20 – 70 lat

Pon. – Pt. 08:00-20:00

200 – 5000 zł

bez BIK

miesięczna
1 – 12 miesięcy
18 – 74 lata

brak danych

 

Pieniądze z obsługą domową

Zalety pożyczek z obsługą domową

Wśród zalet pożyczek, które przyniosą wprost do domu możemy wymienić:

 • Nie trzeba podawać swoich danych osobowych wypełniając wniosek internetowy,
 • Zaciągnięcie pożyczki jest możliwe dla osób nie mających konta bankowego (nie jest wymagany przelew weryfikacyjny,
 • Obsługa domowa chwilówek jest szczególnie korzystna w porównaniu z pożyczaniem online dla osób starszych, mniej rozeznanych w internecie,
 • Komornik nie może zająć kwoty pożyczki, w sytuacji, gdy zajęte jest konto bankowe (pieniądze dostaje się do ręki),
 • Historia kredytowa klienta nie jest brana pod uwagę (brak możliwości sprawdzenia danych w BIK lub KRD),
 • Wygoda dla osób mających problemy z poruszaniem się – nie ma potrzeby wychodzenia z domu,
 • Istnieje możliwość negocjacji oferty poprzez bezpośrednią dyskusję  z pośrednikiem na temat rabatów.

Wady pożyczek z obsługą domową

Wśród wad pożyczek domowych można wymienić parę następujących kwestii:

 • Pożyczki z dostawą do domu są znacznie droższe od pożyczek online. Są one droższe od pożyczek online nawet o 25%.
 • Istnieje konieczność zaangażowania w proces przyznania pożyczki dodatkowego pracownika, który uda się do domu klienta, a następnie zgłosi się po odbiór pożyczonej gotówki.
 • Za każdą wizytę w domu klienta naliczane są dodatkowe opłaty. Opłata może być także doliczona za nieskuteczną wizytę,  np. gdy konsultant nie zastanie klienta w domu.
 • W przypadku problemów ze spłatą długu wizyty konsultanta mogą się powtarzać, co spowoduje znaczny przyrost kosztu obsługi chwilówki.

Pożyczka z obsługą domową – wymagania

W celu sprawdzenia przynajmniej częściowej wiarygodności klienta, firmy dokonują analizy jego podstawowych danych. Podobnie, jak w przypadku pożyczek na dowód, określają kilka podstawowych wymagań, takich jak:

 • Polskie obywatelstwo,
 • Pełnoletniość,
 • Stałe miejsce zamieszkania w Polsce,
 • Stałe dochody. Niektóre parabanki tego wymagania nie żądają i oferują chwilówki dla każdego.

Na jaki cel może być udzielona pożyczka z obsługą domową?

Pożyczki z obsługą domową umożliwiają zaciągnięcie kredytu na dowolny cel.  Otrzymaną kwotę możemy wydać na co chcemy, bez konieczności dokumentowania operacji finansowych. Nie ma konieczności wydawania środków na spłatę zaległych zobowiązań. Przed podjęciem decyzji pożyczkowej i podpisaniem przedstawionej umowy wskazana jest jej analiza w porównywarce chwilówek.

Zwrot pożyczki udzielonej w domu klienta

Także zwrot pożyczki może mieć miejsce w domu klienta. W przypadku, gdy nie posiadamy wystarczających środków do zwrotu pożyczki domowej, należy to wcześniej zgłosić do firmy pożyczkowej, pozwoli to na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych ze zbędną wizytą agenta.

Pożyczka dla zadłużonych – konsolidacja kredytów

Zadłużony kredytobiorca to klient wymagający uważnego podejścia ze strony instytucji finansowej. Zdobycie kredytu na spłatę długów jest dla niego w większości przypadków możliwe. W jaki sposób może on uniknąć grożącej mu spirali zadłużenia? Trudna sytuacja finansowa może być okresem przejściowym, która dzięki dodatkowym  środkom może zostać skutecznie przezwyciężona. Lista  dłużników bardzo ogranicza zaciągnięcie kolejnego zobowiązania przez dłużnika, ale to nie oznacza sytuacji bez wyjścia. Niektóre instytucje finansowe oferują swoje produkty także  dla zadłużonych. Warto po nie sięgnąć, gdy wymaga tego trudna sytuacja. Potencjalny klient  ma tu do wyboru konkretne drogi wyjścia.

Zadłużony potrzebujący pożyczki

Konsolidacja chwilówek

Dłużnikowi przyznany zostaje konsolidacyjny kredyt bankowy.  Okres spłaty wszystkich zobowiązań dłużnika ulega wydłużeniu nawet  na okres powyżej 10 lat. Jest to najlepszy sposób na wyjście z pętli zadłużenia. Następuje zamiana kilku różnych rat, z różnym okresem spłaty, na jedną niższą ratę płatną w dogodnym dniu miesiąca. Banki z reguły udzielają wyższych kwot kredytów niż firmy prywatne.  Nie wymaga się przy tym dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych i poręczycieli. Koszt kredytu bankowego w tym przypadku jest nieporównywalnie niższy niż pożyczek pozabankowych.

Pożyczki konsolidacyjne bez zdolności kredytowej

Konsolidacja kredytów dla zadłużonych, którzy mają negatywne wpisy w BIK-u jest niemożliwa w instytucjach bankowych. Banki są bowiem zobligowane przez Komisję Nadzoru Finansowego do redukcji ryzyka kredytowego.

Utrata zdolności kredytowej uniemożliwia kredytobiorcy terminowe regulowanie rat. Rozwiązaniem będzie pożyczka konsolidacyjna w firmie pożyczkowej działającej na rynku pozabankowym dla zadłużonych, także tych z komornikiem.

Pozabankowa pożyczka konsolidacyjna

Produkt jakim jest pozabankowa pożyczka konsolidacyjna powstał z myślą o klientach, którzy już nie mają wystarczającej zdolności finansowej, aby wziąć kredyt konsolidacyjny w tradycyjnym banku. Dzięki pożyczce konsolidacyjnej wszystkie zobowiązania można połączyć w jedno i w ten sposób umożliwić sobie bezproblemową spłatę jednej, niższej raty. Czy rzeczywiście taka pożyczka zapewni bezpieczne wyjście z kłopotów? Oczywiście należy przy tym  pamiętać, że za dłuższym okresem spłaty idzie też wyższy całkowity koszt kredytu.

W sytuacji,  gdy zadłużyliśmy się tylko i wyłącznie w firmach pozabankowych sytuacja wygląda inaczej niż w przypadku kredytów bankowych.

Podstawowy cel to uniknięcie nieterminowej spłaty pożyczki lub kredytu, gdy wzięliśmy na siebie zbyt wiele zobowiązań i mamy złą historię kredytową. Pozabankowa konsolidacja kredytów nawet w tej sytuacji jest nadal możliwa. Firmy pożyczkowe nie przywiązują aż tak dużej wagi do historii kredytowej, jak banki.

Trzeba tu jednak zauważyć, że pozabankowe pożyczki konsolidacyjne są niestety droższe od ofert konsolidacyjnych tradycyjnych banków.

Konsolidacja pozabankowa online

Kredyt pozabankowy online to jeszcze inna nazwa produktu pomyślanego jako konsolidujący zobowiązania, do zaciągnięcia bez wychodzenia z domu.

Oferta ta szczególnie trafia w potrzeby osób, które potrzebują pomocy od zaraz. Wniosek może być złożony w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca przez internet. Wypełnienie wniosku zajmuje zwykle kilka minut.  Taka propozycja pozabankowej pożyczki konsolidacyjnej może być dla zadłużonych jedynym ratunkiem.

Zasady na jakich udzielana jest konsolidacja pozabankowa

Ogólne procedury przyznawania kredytu konsolidacyjnego w firmach pozabankowych są bardzo podobne do tych stosowanych przez banki. Pożyczkobiorca musi wskazać źródło dochodu. Większość firm pożyczkowych oprócz umowy o pracę, honoruje także alimenty, dodatki socjalne, dochody z najmu, a nawet stypendia. Aktualny status klienta w BIK czy KRD nie jest przy tym sprawdzany. Lista potrzebnych dokumentów jest krótka, co oznacza stosunkowo szybkie otrzymanie kredytu konsolidacyjnego.

Dokumenty wymagane przy pożyczce konsolidacyjnej

Pożyczek konsolidacyjnych udzielają zarówno instytucje pozabankowe, jak i banki. Każda  z nich jednak będzie wymagać od nas:

 • dowód osobisty (lub prawo jazdy, paszport),
 • zaświadczenie o dochodach wydany przez pracodawcę, odcinek renty lub emerytury,
 • pisemna deklaracja pożyczkobiorcy o dochodach,
 • dokumenty, umowy dotyczące zobowiązań, które chcemy skonsolidować.

Zobowiązania, które możemy skonsolidować w firmach pozabankowych

Wśród zobowiązań możliwych do skonsolidowania możemy wyróżnić.:

 • kredyty gotówkowe, ratalne,
 • dodatkowe zadłużenie na karcie kredytowej,
 • przekroczony limit na rachunku osobistym,
 • pożyczki pozabankowe (chwilówki).

Kiedy konsolidacja długów w firmach pozabankowych jest opłacalna?

Można wyróżnić tu wiele powodów, chociażby sytuacja, kiedy banki odmawiają przyznania kredytu konsolidacyjnego, bo klient ma negatywne wpisy w BIK.  Kredyty konsolidacyjne są oferowane zarówno osobom prywatnym jak i dużym oraz małym firmom. Jedną z ofert, która może być ratunkiem dla osób zadłużonych, jest Rapida Money. Firma ta pożyczka na tzw. gwaranta. W swojej ofercie ma zarówno przelewanie gotówki online, jak i obsługę domową pożyczki z dojazdem do klienta.

 

Pożyczka na dowód od ręki – ranking – oferty do 10 000 złotych

Szybka pożyczka przez internet na dowódW dzisiejszym świecie mamy do czynienia z totalnym przyspieszeniem procesu wnioskowania o pieniądze przez internet. Nie bez powodu nasz serwis nazywa się Eszybkapożyczka. Jednym z powodów, dla których można uzyskać pieniądze szybciej, jest fakt, że wystarczy sam dowód osobisty, by otrzymać wymarzone pieniądze w ramach pożyczki. Dzięki tej plastikowej płytce, będącej naszym dowodem tożsamości jesteśmy w stanie nie tylko zagłosować w wyborach i potwierdzić kim jesteśmy, ale także uzyskać szybkie finansowanie.

 

Ranking chwilówek na dowód 2022

Firma
Kwota chwilówki

Bazy dłużników

Rodzaj raty
Okres pożyczki
Wiek klienta
Godziny obsługi zgłoszeń
1000 – 10000 zł

Obowiązkowy weksel


BIK, KRD, ERIF

tygodniowa
wyłącznie 4 miesiące – 121 dni
weryfikacja w ciągu 24 godzin
20 – 70 lat
Pon. – Pt. 9:30 – 20:00Sob. 09:00 – 17:00
Bocian Pożyczki logo

Bocian Pożyczki

Weź pożyczkę!

od 600 zł
BIK, BIG Infomonitor
tygodniowa
33, 44 lub 52 tygodnie

wypłacana w 24 – 48 godzin

18 lat – brak granicy

Pon. – Pt. 7:30 – 20:00

Sob. 09:00 – 20:00

Ndz. 09:00 – 18:00

Netcredit logo

Netcredit

Weź pożyczkę!

do 500 zł (potem 3000 zł)
BIK, BIG Infomonitor
bez rat
Pierwsza pożyczka za darmo!
na 30 dni
Bez wychodzenia z domu!
20 lat – 70 lat
Pon. – Pt. 8:00 – 22:00Sob. – Ndz. 08:00 – 20:00
Provident ratalna pożyczka

Provident

Weź pożyczkę!

300 – 12000 zł
BIK, BIG Infomonitor, KRD
tygodniowa
30 – 104 tygodni
(w zależności od pożyczanej kwoty)
18 lat – brak granicy

Pon. – Pt. 07:00-21:00

Sob. – Ndz. 09:00-17:00

1000 – 15000 zł

 

BIK, BIG Infomonitor, KRD

miesięczna
3 – 48 miesięcy
18 – brak granicy
Pon. – Pt. 08:00-20:00Sob. 09:00-17:00
Rapida - logo

Rapida Money

Weź pożyczkę!

2500 – 25000 zł

 

bez BIK ani żadnej innej bazy

miesięczna
12 – 60 miesięcy
18 – 75 lat

 

brak info

Profi Credit logo

Profi Credit

Weź pożyczkę!

1000 – 15000 zł

 

tylko BIK

miesięczna
3 – 48 miesięcy
20 – 70 lat

Pon. – Pt. 08:00-20:00

200 – 5000 zł

bez BIK

miesięczna
1 – 12 miesięcy
18 – 74 lata

brak danych

Pożyczki na dowód bez zaświadczeń

Ważną cechą pożyczek na dowód jest to, że formalności w ich przypadku są ograniczone do minimum. Oznacza to, że każdy pełnoletni może otrzymać chwilówkę lub pożyczkę ratalną. Firmy, które w ten sposób reklamują swoje usługi, nie wymagają dodatkowego potwierdzenia w postaci umowy o pracę, potwierdzenia otrzymywania wynagrodzenia lub innych zaświadczeń czy dokumentów.

Jedynie mogą sprawdzić to, czy nie jesteśmy zadłużeni w BIK-u, biurach informacji gospodarczej, jak np. BIG Infomonitorze lub w innym biurze informacji gospodarczej. Nie są potrzebne żadne dodatkowe zaświadczenia, które potwierdzą, że np. w razie problemów, ktoś inny spłaci za nas zobowiązanie. Nazywa się to poręczeniem, wekslem lub inaczej podżyrowaniem.

Dowód osobisty to nie czynnik zdolności kredytowej

Żeby otrzymać pożyczkę na dowód, wystarczy, że spełnimy warunek pełnoletniości. Oczywiście, nie możemy być zadłużeni. Nie możemy też przesadzić z kwotą pożyczki, o którą wnioskujemy. Ponieważ najprawdopodobniej kasa ta nie zostanie nam przyznana. Pożyczkodawcy są zobowiązani do zbadania naszej zdolności kredytowej. Jeżeli potencjalny Kowalski zarabia netto 2800 zł, a chce pożyczyć 3000 zł na 1 miesiąc, instytucja pozabankowa może mieć problem z pozytywną oceną.

A właściwie – sam zainteresowany. Pożyczki na sam dowód, mimo swojej zalety jaką jest szybkość, mają też i minusy. Jeżeli pożyczkodawca nie będzie miał potwierdzenia, że pracujemy (najlepiej na umowę o pracę), może mieć problem z udzieleniem nam wyższej kwoty. W dodatku pożyczka na dowód oznacza najczęściej, że nikt nie zapyta nas o to, jakie mamy wydatki – czy opłacamy sami mieszkanie lub też czy posiadamy samochód, który też przecież generuje koszty. Dlatego nie należy się spodziewać, że gotówka, którą będziemy chcieli pożyczyć będzie tania.

Zadłużeni – czy pożyczą na dowód?

Pożyczka na dowód prawie nigdy nie jest przepustką do pożyczania przez zadłużonych do dalszego zadłużania się. Jeżeli osoby nie potrafiące uporać się ze swoimi rachunkami i ratami kredytów, chcą pożyczyć, najprawdopodobniej pożyczkodawca prędko się o tym dowie. A to najczęściej poprzez wspomniane już biura informacji gospodarczej.

Często w tych instytucjach znajdują się informacje o ratach, które nie zostały spłacone już nawet 60 dni temu. To oznacza, że szansa na otrzymanie dodatkowej kasy na sam dowód dla osób z długami jest nikła. Nie bez zbadania ich kosztów życia, nie bez potwierdzenia co do wysokości ich zarobków, nie bez przeskanowania ich konta. Jednak oferty, które umożliwiają otrzymanie wsparcia, są dostępne na rynku.