W dzisiejszych czasach rośnie zainteresowanie rozdzielnością majątkową. Niestety jest to najskuteczniejsza forma zabezpieczenia swojego majątku. Daje ona możliwość nie tylko ochrony, ale również odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie do końca darzymy zaufaniem drugą osobę.

Rozdzielność majątkowa poprzez intercyzę

Podpis pod umową pożyczki prywatnejJedną z form wprowadzenia w życie rozdzielności majątkowej odbywa się przy podpisaniu intercyzy. Intercyza to nic innego jak umowa, którą sporządza się i podpisuje u notariusza. Podpisanie musi nastąpić za zgodą obu małżonków. Co powoduje taka rozdzielność majątkowa?

Oznacza ona przede wszystkim, że mimo zawarcia małżeństwa, małżonkowie nie posiadają i nie będą posiadać majątku wspólnego, chyba że intercyza zostanie zlikwidowana. Każdy z małżonków pracuje na swój majątek, ale też odpowiada za swoje zobowiązania. W praktyce wygląda to tak, że jeśli jeden z małżonków ma długi, to drugi nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Intercyza zazwyczaj podpisywana jest przed zawarciem związku małżeńskiego lub zaraz po jego zawarciu. Zdarza się jednak, że następuje to po kilku latach. Warto jednak pamiętać, że działa ona również wstecz, czyli można podzielić majątek zgromadzony wcześniej. Jednak musi to zawsze nastąpić za zgodą obu stron.

Zobacz też: Umowa pożyczki pieniężnej – jak ją napisać i uzyskać pewność zwrotu przez dłużnika?

Rozdzielność majątkowa – sądowa

Rozdzielność majątkowa powoduje, że każdy z małżonków pracuje na swój rachunek. Co kupi, zarobi jest wyłącznie jego własnością. Jeśli pojawią się zobowiązania czy długi, wówczas każdy odpowiada za swoje. Można powiedzieć, że rozdzielność majątkowa powoduje, że nie ma części wspólnej zarówno majątku jak i długu. Niestety w małżeństwie bywa tak, że mimo braku zgody, można wprowadzić rozdzielność majątkową. Dzieje się tak, kiedy jeden z małżonków skieruje sprawę na drogę sądową. Może to jednak nastąpić w kilku przypadkach.

Mowa tutaj o zatrzymywaniu wspólnego majątku przez jednego z małżonków lub też uniemożliwianie z skorzystania. Kiedy jedna z stron zaczyna trwonić majątek lub np. sprzedaje go bez zgody drugiego małżonka. Bardzo często tak się dzieje, kiedy jedna z stron jest uzależniona od hazardu i pozbywa się majątku w celu dalszego grania. Jeśli jeden z małżonków jest niegospodarny, marnuje majątek w sposób rażący, nie zmienia swojego stylu życia mimo upomnień drugiej strony, to również może być powodem do złożenia takiego wniosku.

Zobacz też: Kredyt hipoteczny w pigułce – czym jest? Dla kogo? Na co przeznaczyć środki?

Okazuje się, że jeśli drugi małżonek uchyla się od mnożenia wspólnego majątku, mimo możliwości nie podejmuje żadnego zajęcia dochodowego i jest to proces długotrwały, to wówczas również można przyjąć, że działa na niekorzyść związku i takie zachowanie może być również podstawą do rozdzielności majątkowej.

Warto pamiętać, że w przypadku rozdzielności majątkowej sądowej niewymagana jest zgoda małżonka. Sąd tutaj decyduje czy są podstawy do jej wprowadzenia. Należy jednak zaznaczyć, że jeśli rozdzielność następuje sądowo, nie działa ona wstecz, tylko od momentu uprawomocnienia się decyzji.